Milá Jaruško,

přeji Ti hodně štěstí při vedení sluníčkové školičky! Lída

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Milá Jaruško,

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VÁM VŠEM!

Rubriky: Blahopřání | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KRÁSNÉ PRÁZDNINY VÁM VŠEM!

NAŠE MILÁ LIDUŠKO,

do Tvého nového krásného života Ti přejeme dobré zdravíčko, veselou náladu, ať se s chutí věnuješ všemu, co Tě baví, ať zažiješ co nejvíce pěkného s vnučkami a ať máš co nejvíce příležitostí k pokračování v konání dobrých skutků. Máme Tě rádi, na viděnou po prázdninách!

Kolektiv a děti z MŠ

Rubriky: Blahopřání | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NAŠE MILÁ LIDUŠKO,

28.06.2017 – Návštěva dětí ze školní družiny v MŠ

V posledním předprázdninovém týdnu nás navštívila školní družina s p. vychovatelkou Milenou Kutlákovou. Školáci nám přinesli dvě kytičky a další drobnosti pro radost. Naše děti nakreslily družináčkům obrázky a p. vychovatelce předaly svícínek a bylinkový čaj. Občerstvení, v podobě upečeného perníku a ovocné bublaniny, zajistila naše p. kuchařka Ivanka. Děti si společně hrály v obchůdku, stavěly z velkých látkových kostek a také si povídaly o blížících se prázdninách. Děvčatům se líbilo razítkování a chlapce asi nejvíce zaujal stolní fotbálek.

Děkujeme p. vychovatelce za návštěvu, školákům přejeme krásné prázdniny a těšíme se v příštím školním roce na další spolupráci.

Barbora Venclová

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 28.06.2017 – Návštěva dětí ze školní družiny v MŠ

26.06.2017 – Pohádkové Radůstky Lidušky a Milana

Poslední Radůstky v tomto školním roce byly věnované pohádkám. Program naší paní ředitelky Lidušky a pana učitele Milana odstrartovala písnička „Výlet do pohádek“. Děti zpívaly za doprovodu kytary p. učitele. Potom shlédly a vyslechly pohádku „O čarodějnickém kluku Ťulínkovi…“, ve které se seznámily se spoustou zvířátek, např. se Srnečkou Hnědoočkou, s Ježečkem Píchálkem, nebo se zajíčkem Bobíkem. Po pohádce si děti protáhly tělíčko pohádkovou rozcvičkou. Pak si děti poslechly písničku „Pohádkový sen“. Následovala soutěž – děti hádaly hrdiny pohádek, které p. uč. Milan pantomimicky předváděl. Pohádkovou soutěž vyhrála Zuzanka – tímto jí ještě jednou gratulujeme. Na závěr se děti naučily novou pohybovou hru „Čert a Káča“ a zatancovaly si na hity z českých pohádek. Děkujeme paní ředitelce a p. učiteli za příjemné pohádkové dopoledne.

Barbora Venclová

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26.06.2017 – Pohádkové Radůstky Lidušky a Milana

23.06.2017 – Ukázka práce brněneckých hasičů

Na pátek 23. 6. 2017 byla domluvena s panem Ondřejem Kozákem ukázka hasičského zásahu. Ráno děti nakreslily pro hasiče obrázky. Po svačince si zopakovaly pravidla bezpečnosti a slušného chování. Pak se šly přezout a obléknout bezpečnostní vesty. Ukázka se konala v Moravské Chrastové u bývalého koupaliště. Na děti už čekal pan Kozák, který se s dětmi pěkně přivítal a seznámil je s vysílačkou, se kterou se domlouval se svými kolegy, kteří přijeli v doprovodu houkačky na smluvené místo. Také se děti seznámily s nehořlavým oblekem a přilbou a hasičskou stříkačkou, kterou si mohly přepínat dle vlastní volby. Také si mohly vylézt na hasičský vůz. Závěrem pan Milan Štrof ukázal zásah velkou hasící stříkačkou, což byl pro děti velkým zážitkem. Děti za ukázku poděkovaly a obdarovaly všechny svými obrázky, které potěšily. Děkuji panu Ondřeji Kozákovi, panu Milanovi Štrofovi a Milanovi Štrofovi ml. za pěknou a poučnou ukázku a za čas, který věnovali  našim dětem.

Jarmila Homolková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23.06.2017 – Ukázka práce brněneckých hasičů

23.06.2017 – Blahopřejeme p. uč. Jarušce ke kulatinám a p. asistentce Pavlínce k svátku

Rubriky: Blahopřání | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23.06.2017 – Blahopřejeme p. uč. Jarušce ke kulatinám a p. asistentce Pavlínce k svátku

22.a23.06.2017 – Dobrodružný den předškoláků s přespáním ve školce

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22.a23.06.2017 – Dobrodružný den předškoláků s přespáním ve školce

19.06.2017 – PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ŠKOLÁKŮ

aneb Sluníčkoví předškoláčci opět excelovali

Paní učitelky v čele s paní ředitelkou Ludmilou Lujkovou připravují děti pro vstup do základní školy soustavně od samého začátku jejich pobytu v MŠ U Dvou sluníček Brněnec. Laťku drží dětem sluníčkový pedagogický tým vysoko, protože jim chtějí co nejvíce pomoci k úspěšnému startu do života. Láskyplnou výchovu a vzdělávání dětí začala paní učitelka Barbora Venclová, potom v péči o děti pokračovaly paní učitelky Jarmila Homolková a Barbora Zeráková. Vyvrcholením je každoroční slavnostní Pasování do řádu školáků, kde i letos děti excelovali – rodičům, prarodičům a sourozencům předvedly s jistotou vše, co s nimi na toto odpoledne paní učitelky připravily:

  • Děti řekly celé své jméno, svůj věk a kompletní adresu bydliště.
  • Přednesly dlouhé básně – pravidelně rytmicky, se zřetelnou výslovností a bez nápovědy.
  • Zazpívaly mnoho písniček – dobře intonovaly, v přesném rytmu, s dobrým přednesem a secvičené s doprovodem klavíru.
  • Pečlivě předvedly grafomotorické dovednosti se správným úchopem tužky.
  • Ukázaly matematické znalosti, včetně prostorové orientace.
  • Při odpovídání na otázky či vyprávění se vyjadřovaly srozumitelně, celou větou a pestrou slovní zásobou.

Na pozadí toho všeho ale silně vnímáme i to neviditelné, co paní učitelky děti naučily, ano, jsou to ta pravidla, která jim každý den připomínají, vysvětlují a na svém osobním vzoru ukazují: máme se všichni rádi a jsme kamarádi, kouzelná slovíčka otevírají srdíčka, vzájemně si nasloucháme, jsme na sebe hodní a další.

Po odborné části následoval ceremoniál pasování, které provedla paní třídní učitelka Jaruška za asistence paní učitelky Barunky. Děti si po jednom klekaly na purpurový sametový polštářek a paní učitelka jim jemně poklepala na ramena velkým zlatým mečem. Děti dostaly šerpu a pamětní list se svým jménem a dárečky na památku. Na závěr byla pasována i paní třídní učitelka Jaruška do řádu ředitelek a paní ředitelka Liduška do řádu babiček. Rodinné publikum všechny odměnilo dlouhým srdečným potleskem.

Pak už se jen objímalo, děkovalo, loučilo, povídalo, vzpomínalo, ale také občerstvovalo. Atmosféra byla radostná i dojemná zároveň, všichni byli plní silných zážitků, zaleskla se mnohá slzička…

Milé děti, hodně štěstí ve škole i v životě!

Milan Václav Hakl, učitel

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19.06.2017 – PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ŠKOLÁKŮ

16.06.2017 – Ekovycházka

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 16.06.2017 – Ekovycházka

15.06.2017 – Jak jsme získali řidičský průkaz

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15.06.2017 – Jak jsme získali řidičský průkaz

15.06.2017 – Osazujeme květináčky s paní ředitelkou Liduškou

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15.06.2017 – Osazujeme květináčky s paní ředitelkou Liduškou