Poděkování celému kolektivu MŠ

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní ředitelce Lujkové a paním učitelkám, jmenovitě Barunce Zerákové, Barunce Venclové a Jarušce Homolkové, za vše, co pro nás doposud udělaly.

Naše dcera Emička má diagnostikovaný atypický autismus a těžkou vadu řeči. Potřebuje individuální přístup, jelikož péče o ni je náročná a vyžaduje velkou dávku trpělivosti. Díky dobrému srdci paní ředitelky a obětavosti a skvělému přístupu paní učitelek bylo Emičce umožněno od září navštěvovat mateřskou školu U Dvou sluníček. I když začátky byly nelehké, celý kolektiv školky dokázal za půl roku úžasné věci. Během této doby, co Emička školku navštěvuje, udělala velké pokroky v sebeobsluze a velmi se posunula v sociální oblasti. Zároveň se začínají objevovat první slova, což je v jejich téměř čtyřech letech pro nás jako rodiče to nejkrásnější.

Víme, že nás čeká ještě dlouhá a náročná cesta, ale věříme, že s pomocí takto skvělých lidí půjde vývoj Emičky stále dopředu. Vděčnost, kterou cítíme za to, že nám pomáháte, nelze slovy vyjádřit! Děkujeme!!!

Rodiče Emičky Pandulové

Rubriky: Poděkování | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování celému kolektivu MŠ

17.03.2017 – Vynášení zimy, lidová tradice

Jelikož březen řadíme k jarním měsícům, tak naše děti ze školičky U Dvou sluníček každý den odpočítávají, kolik dní zbývá do toho prvního jarního dne. Děti vědí, že ještě než k nám to vytoužené jaro přijde, je potřeba rozloučit se s paní Zimou. K tomu již každoročně využíváme lidové tradice „Vynášení Moreny“. Děti se celý týden na tuto slávu pečlivě připravovaly, dozvěděly se spoustu informací o této tradici, vyrobily společnou „Morenu“ z tvrdého pečiva a také malé papírové „Morenky“. V pátek 17. března jsme se s dětmi vydali po cyklostezce na Podlesí, kde proběhlo slavnostní vhození „Moreny“ i malých „Morenek“ do řeky Svitavy. Děti vynášení doplnily o tématickou básničku „Zimo, zimo, táhni pryč“ a zazpívaly spoustu jarních písniček za doprovodu Orffových nástrojů. Počasí nám přálo, a tak doufáme, že paní Zima šťastně odplula a nás už čeká jenom pěkné jarní počasí.

Barbora Venclová

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17.03.2017 – Vynášení zimy, lidová tradice

16.03.2017 – Pečivová Morena pro kačenky

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 16.03.2017 – Pečivová Morena pro kačenky

15.03.2017 – Papíroví Morenky a velká vymalovánka

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15.03.2017 – Papíroví Morenky a velká vymalovánka

13.03.2017 – Jarní kytičky a truhlíčky

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13.03.2017 – Jarní kytičky a truhlíčky

Oznámení o ukončení pracovní činnosti v MŠ

Vážení rodiče, 8. 2. 2017 jsem na schůzce s paní učitelkou ze ZŠ Brněnec oznámila, že ke 30. červnu 2017 ukončuji pracovní činnost v MŠ. Využívám možnosti hlásit se na jedenáct měsíců na Úřadě práce a pak odejít do předčasného důchodu. Rozhodla jsem se takto sama, své rozhodnutí jsem oznámila panu starostovi Obce Brněnec. Jako pedagog jsem ve školství pracovala 35 let, z toho v MŠ U Dvou sluníček 19 let. Těším se, že si společně užijeme do prázdnin spoustu pěkných chvil.

Ludmila Lujková, ředitelka MŠ

Rubriky: Informace pro rodiče, ÚŘEDNÍ DESKA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o ukončení pracovní činnosti v MŠ

09.03.2017 – Pokus s bramborou 2

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 09.03.2017 – Pokus s bramborou 2

09.03.2017 – Vycházka, tvoření a sportování

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 09.03.2017 – Vycházka, tvoření a sportování

08.03.2017 – Kytičky pro maminky k MDŽ

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 08.03.2017 – Kytičky pro maminky k MDŽ

08.03.2017 – Mezinárodní den žen

Všem maminkám, babičkám a tetičkám k MDŽ kupu rodinného štěstí, lásky a zdravíčka
přeje celá naše sluníčková školička!

Rubriky: Blahopřání | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 08.03.2017 – Mezinárodní den žen

02.03.2017 – Návštěva knihovny v Moravské Chrastové

Březen je měsíc knihy, a tak jsme se ve čtvrtek 2. března vydali s dětmi do knihovny v Moravské Chrastové. Přivítala nás paní Ivanovová, které děti předaly drobný dáreček, obrázky a srdíčka. Poté jsme se usadili v oddělení pro dospělé, kde pro nás měla paní knihovnice připravené zajímavé povídání. Děti se například dozvěděly, proč právě březen je nazýván měsícem knihy, jaká kniha na světě je považována za největší a naopak za nejmenší. Paní Ivanovová také dětem přečetla pohádku od B. Němcové. Poté si děti mohly půjčovat knížky k prohlížení. Některé děti zaujaly také dětské časopisy, kterých v knihovně bylo také dost. Dětem se v knihovně líbilo, poznaly spoustu nových knih a doufáme, že i touto návštěvou jsme zlepšili vztah dětí k literatuře.

Tímto děkujeme paní knihovnici Ivanovové za pozvání a těšíme se na její návštěvu v naší školce s projektem „Pohádka na každý měsíc“.

Barbora Venclová

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 02.03.2017 – Návštěva knihovny v Moravské Chrastové

01.03.2017 – Vytváříme balónkové šášuly

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 01.03.2017 – Vytváříme balónkové šášuly