Archiv rubriky: Akce školičky

21.04.2017 – Velikonoční zajíčkové cvičení

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 21.04.2017 – Velikonoční zajíčkové cvičení

13.04.2017 – Velikonoční vinšování

Ve čtvrtek 13. 4. jsme se společně s dětmi vydali na velikonoční vinšování do Moravské Chrastové na Obecní úřad. Po svačince si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti při chůzi po chodníku a přecházení vozovky, a také jim paní učitelky připomněly pravidla slušného chování ve společnosti. Děti navštívily pana starostu a zazpívaly mu písničky: „Mrskačka“, „Slepičí rodinka“, zarecitovaly básničku „Březen“ a koledovaly „Hody, hody, doprovody“. Poté děti popřály všem zaměstnancům Obecního úřadu Veselé Velikonoce a předaly dárečky a přáníčko. Za odměnu děti dostaly lízátko. Nakonec šly děti popřát Veselé Velikonoce a předat dárečky a přáníčko i paní Drábkové, Klímové, Kouglové a také i do obchodu. Všem moc děkujeme za sladké odměny.

Barbora Zeráková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13.04.2017 – Velikonoční vinšování

12.04.2017 – Velikonoční dílničky

Jak už to tak bývá, Velikonoce, svátky jara, barvení vajíček, pletení pomlázky, setí osiva. To vše patří k těmto svátkům. Děti si pro rodiče osení zasely týden předem, aby jim povyrostlo a bylo přiměřeně vysoké. Také si zapíchly větvičky a s pomocí paní učitelky Barunky je svázaly. Celý týden se staraly, aby osení mělo dostatek vlhkosti. Sledovaly i to, kdo ho má vyšší a jak je to možné. Některé děti si totiž svá zrníčka schovala do hlíny, jiné je nechaly jen tak na povrchu – záhada vyřešena. V pondělí odpoledne si děti otiskly své ručičky a nožičky, to bylo na přípravu zápichu. Ve středu 12. 4. 2017 ráno si děti v kroužku povídaly o Velikonocích, dárečcích, které budou tento den vyrábět. Ukázala jsem a seznámila děti přáníčky a dárečky, které budou vyrábět, jak je budou vyrábět a co budou potřebovat. A že bude důležitá i bezpečnost při stříhání, dodržování čistoty při lepení a dodržování čistoty během činností. Dětem se vše velice líbilo a těšily se, až budou moci začít. Nachystaly si pracovní ubrus, lepidla, potřebné pomůcky. A pak už si jen vybraly barvu zajíčka, přáníčka, travičky a mohly pracovat. Činnost je velice bavila. Po napsání přáníček se sami podepsaly. Při vystřihování dodržovaly všechna smluvená pravidla. Při výrobě zápichu si daly také záležet, vždyť otisky nožiček na žlutém kuřátku patřily právě jim. A rodiče uvidí, jak děti rostou. Pak si zápichy zapíchly do osení a těšily se, až rodiče obdarují svými dárečky. Když odcházely domů, bylo vidět, jako moc jsou na sebe pyšní. VESELÉ VELIKONOCE VŠEM.

Jarmila Homolková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12.04.2017 – Velikonoční dílničky

11.04.2017 – Velikonoční návštěva školní družiny při ZŠ Brněnec

K velikonočním svátkům patří také návštěvy. Naši školku v úterý 11. dubna odpoledne navštívila školní družina s p. vychovatelkami M. Kutlákovou a N. Rybovou. Děti přišly v hojném počtu a tak naše školka rázem ožila. Děti z družiny nepřišly s prázdnou, přinesly školkovým dětem i p. učitelkám spoustu vyrobených velikonočních dekorací. Naše děti předaly p. vychovatelkám přáníčko a velikonoční osení. Pro školáky jsme měly připravené pohoštění v podobě Ivančiné buchtičky a velikonočního mazance. Po občerstvení si všechny děti společně hrály. Děvčata si vykreslovala omalovánky s velikonoční a jarní tématikou, chlapci zkoumali krásy našeho obchůdku a kuchyňky. Děkujeme školákům i p. vychovatelkám za zpříjemnění úterního odpoledne.

Barbora Venclová

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.04.2017 – Velikonoční návštěva školní družiny při ZŠ Brněnec

11.04.2017 – Výprava za velikonočním zajíčkem

V úterý 11. 4. vyrazily děti ze Zelených a Oranžových sluníček na výpravu za velikonočním zajíčkem. Podle instrukcí a indicií od zajíčka v dopise se děti vydaly na procházku „Mezi zahrádky“ a plnily úkoly, které jim zajíček nachystal (např.: povědět, co všechno patří k jaru a jaký svátek budeme slavit, zazpívat „Slepičí rodinku“, uhádnout hádanky, zahrát si hudebně-pohybovou hru „Zajíček v své jamce“, říct mládě a maminku od tatínka, zazpívat si jarní písničky). Při zpěvu písně „Bobík“ se dětem zajíček ukázal a na cestu jim dal křupky. Na konci výpravy na děti čekalo krásné překvapení schované ve třídě u zelených sluníček a to v podobě diplomu a sladkého balíčku.

Barbora Zeráková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.04.2017 – Výprava za velikonočním zajíčkem

10.04.2017 – Velikonoční radůstky se strejdou Mílou

Velikonoce – svátek jara a lidová tradice. Velikonoční radůstky, to bylo vystoupení, které se konalo v pondělí 10. 4. 2017 v MŠ U DVOU SLUNÍČEK pod vedením pana učitele Milana Václava Hakla. Děti si po svačince zopakovaly pravidla slušného chování, zopakovaly si jarní písničky a těšily se na radůstky s Milanem. Po přivítání Milan dětem zazpíval píseň „Mrskačka“, která se velmi hodila k tématu. Děti z oranžových sluníček se přidaly, píseň znají a mají ji rády. Pak se děti dozvěděly o týdnu před velikonocemi, jaké jsou – modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, Velký pátek, bílá sobota, neděle – Boží hod Velikonoční a Velikonoční pondělí. Také Milan děti seznámil děti s Velikonoční pohádkou, chlapcem Ťulínkem a zlém a vypočítavém chlapci Vykukovi. Ale jak to v pohádkách bývá, i tato dopadla dobře. Vykuk se polepšil, byl už hodný, poslušný a kamarádský. Také si děti zacvičily velikonoční rozcvičku, usínaly při krásné ukolébavce a zaskákaly si s Bobem. A velikonoční veselí skončilo tancováním dětí, kterým se radůstky moc líbily. Děkujeme panu Milanovi za pěkné radůstky a budeme se těšit na další setkání.

Jarmila Homolková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 10.04.2017 – Velikonoční radůstky se strejdou Mílou

07.04.2017 – Velikonoční pečení

Velikonoce se již kvapem blíží a tak i naše školička se na ně pečlivě připravuje. K Velikonocům neodmyslitelně patří velikonoční pečení. V pátek děti pomáhaly p.učitelkám s perníčky a s lineckým cukrovím. V úvodu se děti dozvěděly, z čeho jsou těsta vyrobená, jaké suroviny p. učitelky použily, poté si všechny děti šly umýt ručičky a mohlo se začít. Děti se zapojily do válení těsta, do vykrajování velikonočních motivů a do cukrování. Práce šla dětem tak rychle od ruky, že p. kuchařka Ivanka nestačila ani měnit plechy v troubě. Na cukrovíčku si děti pochutnají před velikonočními prázdninami.

Barbora Venclová

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 07.04.2017 – Velikonoční pečení

05.04.2017 – Jarní vysévání

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 05.04.2017 – Jarní vysévání

05.04.2017 – Zvířátka kolem nás

Vidět dravce na vlastní oči, to se občas stává, ale pohladit si živého dravce a vidět jej přímo v akci, tak to se nám podařilo vidět na zahradě školky 5. 4. 2017, kdy nás navštívil pan Šulc. Děti se seznámily se sovou pálenou, kterou si mohly pohladit a některé děti si vyzkoušely, aby jim přiletěla na ruku. Dále viděly čápa, který je pozdravil klapáním zobáku, volavku, káně, orla, lišky a mládě lišky. Děti se o dravcích dozvěděly spoustu nových informací, např. čím se živí, kde se vyskytují…

Barbora Zeráková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 05.04.2017 – Zvířátka kolem nás

PŘÁNÍČKO DĚTEM K ZÁPISU DO ZŠ

Milí předškoláčci, přejeme vám hodně štěstíčka u zápisu do základní školy. A všichni držíme palečky!

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘÁNÍČKO DĚTEM K ZÁPISU DO ZŠ

31.03.2017 – ZÁPIS NANEČISTO

Tak jak to každým rokem bývá, dětičky rostou. Nejprve jsou v MŠ v mladším oddělení, pak ve starším. A ve starším se z mnohých stávají předškoláci. A připravují se na vstup do základní školy. A jak to probíhá? Procvičují různé pracovními úkoly, grafomotoriku, matematické představy, písně a básně. Také procvičují zavazování tkaniček, správný úchop příboru a mnoho důležitých a potřebných věcí pro život. Před zápisem do ZŠ probíhá v MŠ „Zápis na nečisto“, kde si děti vše zopakují a zjistí své znalosti, co už umí, nebo co by se ještě mohly naučit, co zdokonalit. Zápis nanečisto se konal 31. 3. 2017. Děti se už od rána moc těšily. V kroužku si pověděly, jak bude zápis probíhat, že se nemají čeho bát, že jsou šikovné. A když si na něco nevzpomenou nebo něco nebudou umět, tak že to vůbec nevadí. A v 9 hodin si děti zazpívaly u piana s panem učitelem Milanem, pak jsme se všichni společně přivítali. Pak jsem děti rozdělila do skupin a pověděla, co v dané skupině budou dělat. U paní učitelky Barunky Z. budou říkat své jméno, bydliště, věk, datum narození a nakreslí svoji postavu, u paní učitelky Barunky V. budou vyprávět pohádku a prostorovou orientaci.  Matematické představy, početní řadu, více x méně dostane na starost pan učitel Milan, geometrické tvary, báseň a zavazování tkaniček si vezmu na starost já.

A pak už nic nebránilo tomu, aby byl zápis zahájen. Děti se velmi snažily, byly šikovné. Po splnění všech úkolů byly obdarovány diplomy, knihou plnou masek, gumovými bonbony a pitíčkem. Děti za vše pěkně poděkovaly a nakonec se všichni společně vyfotografovaly.

Jarmila Homolková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 31.03.2017 – ZÁPIS NANEČISTO

29.03.2017 – Vystoupení kouzelníka

Ve středu 29. 3. 2017 navštívil děti v mateřské škole kouzelník pan Jiří. Dětem řekl, že si vykouzlí Pirátský poklad, uvidí několik kouzel, a že se nějaké kouzlo naučí. Pan kouzelník Jiří nejprve dětem předvedl kouzlo s nafouknutým balonkem a nakonec dětem kouzlo prozradil, jak udělat. Dále viděly kouzlo s provázkem, s barevnými šátky a při písničce čaroval z šátků barevné hůlky. Pan Jiří seznámil děti s papouškem Edou, který s dětmi kouzlil vajíčko. Do některých kouzel se zapojily i děti a paní učitelky. Paní učitelky Barunky zkoušely kouzlo s kartou, Toníček si vyzkoušel kouzlo s tyčí, které se naučily i ostatní děti. Karolínka šla pomoci při čarování kokosového mléka, ale nakonec vyčarovali barevné trubičky z peříček a z těch pak čarovali deštník, květiny a nakonec vyčarovali pirátskou vlajku. Děti se s kouzelníkem Jiříkem a papouškem Edou pěkně rozloučily a nakonec si zatancovaly na pirátské písničky. Kouzelnické představení děti pěkně sledovaly a těší se na další.

Barbora Zeráková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 29.03.2017 – Vystoupení kouzelníka