O nás, třídy

Základní charakteristika

• Název: Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy
• Se sídlem: Brněnec 22, PSČ 569 04 Brněnec
• ředitelka Jarmila Homolková
• Identifikátor: 600100286
• Právní forma: příspěvková organizace
• IČO: 75016257
• Zřizovatel: Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04  Brněnec, Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta


Třída 1 – Zelená sluníčka

Zelené sluníčko bude zrát, do oranžova se zbarvovat.

Třídní učitelka: Bc. Hana Hašková, učitelka: Monika Pařízková, DiS.


Třída 2 – Oranžová sluníčka

Oranžová sluníčka dozrávají, do školy pak pospíchají

Třídní učitelka: Iva Kunková, učitelka: Jarmila Homolková


Zaměstnanci

  • Jarmila Homolková – ředitelka
  • Monika Pařízková, DiS. – učitelka
  • Iva Kunková – učitelka
  • Bc. Hana Hašková – učitelka
  • Pavla Volfová – asistentka pedagoga
  • Hana Paldusová – vedoucí stravování
  • Ivana Žižková – kuchařka
  • Ing. Andrea Matějková – učitelka, asistentka pedagoga
  • Bc. Martin Záruba – účetní

Charakteristika MŠ a koncepční záměr

Od roku 2003 získala MŠ právní subjektivitu. Budova MŠ je charakteristická svou členitostí, která umožňuje variabilně využívat všechny prostory. Místnosti jsou propojeny, zařízení je sestaveno pro potřeby dětí a navozuje atmosféru domova. Okolí MŠ tvoří dvě zahrady se stromy,    s průlezkami, pískovištěm, fotbalovými brankami, lavičkami ze dřeva, trampolínou, kuchyňkou a pojízdným obchůdkem. V dlouhodobé koncepci MŠ se zaměřujeme na systematické získávání, vyhodnocování a praktické využívání poznatků z výchovně-vzdělávacích činností, které dětem slouží pro osobnostní, komunikační a morální rozvoj.

Školní vzdělávací program byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT ČR č.j. 14132/01–22 jako základní pedagogický dokument usměrňující institucionální předškolní výchovu a vzdělávání. Specifickou součástí ŠVP jsou i dílčí projekty a programy systematicky zaměřené na prohlubování estetiky. Školní vzdělávací program byl realizován prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.

V MŠ každoročně probíhá na začátku školního roku logopedický průzkum, na základě jeho výsledků doporučujeme rodičům, aby navštěvovali s dětmi logopeda.

V MŠ vychází Slunečníček – měsíční zpravodaj. Všichni rodiče obdrží výtisk, kde najdou důležité provozní informace, kalendář akcí, básničky, články učitelů o konaných akcích, příspěvky rodičů, blahopřání, poděkování atd.

Naše MŠ má své webové stránky. Průběžně jsou aktualizované a doplňované. Jsou pravidelně navštěvované rodiči s dětmi, čtou si články a prohlížejí fotografie z akcí.