Pohádky

Sluníčková pohádka

Ludmila Lujková pro děti z MŠ U dvou sluníček

Dobrý den, děti! Ahoj ahoj, haló haló, tady jsem, na obloze! Už mě vidíte? To jsem rádo, že jste mě našly. Já jsem Sluníčko, svítím na celý svět – na lidičky, aby jim bylo veselo, na kytičky, aby měly jasné barvy, na travičku, aby byla voňavá, na vodičku, abyste se mohly koupat, šimrám broučky v trávě, všechno dělám druhým pro radost. Já mám zase rádo, když se houpám na plujících mráčcích, ze kterých pozoruji vše na Zemi.

Jednou jsem se na mráčku Fráčku houpalo a na Zem koukalo, kuky kuk, a co vidím – krásný barevný domeček. Slyšelo jsem z něho pěkné zpívání a veselé chichotání. Paprsky jsem otevřelo okno a šupky hupky – už jsem se kutálelo otevřeným oknem z oblohy dovnitř. Jů, to jsem koukalo – děti seděly u stolu a malovaly mě, na obrázcích jsem však nemělo žlutou barvičku, ale zelenou nebo oranžovou. Jsem to tedy já, nebo nejsem?

Vtom mě děti uviděly a začaly mi zpívat na uvítanou písničku o školičce U dvou sluníček: „Naše, naše školička má ve znaku sluníčka…“ Potom s chutí zacvičily sluníčkovou rozcvičku a ještě o mě zarecitovaly pěknou básničku. Bylo mně ve školičce U dvou sluníček moc prima, ale vtom – co to, někdo na mě volal. Byl to mráček Fráček: „Sluníčko, vyskoč si na mě, musíš zpátky na oblohu, abys svítilo na lidičky, na kytičky, na travičku, na vodičku, abys pošimralo broučky v trávě!“ Zamávalo jsem svými žlutými paprsky dětem, pošimralo i své kamarády – zelené a oranžové sluníčko, vyskočilo na mráčka Fráčka a už jsem plulo zase rolex repliky nahoru, svítit na celičký svět. Ve školičce U dvou sluníček jsem našlo tolik kamarádů! A když je mi po nich smutno, zhoupnu se k nim na návštěvu.

Milé děti, byl tam sluníčkový kopec, na něm sluníčkový zvonec a sluníčkové pohádky je konec – bim bam bim. A když půjdete na vycházku, podívejte se na oblohu, jestli tam pluji já, vaše Sluníčko, a posílám vám pusu na líčko!


Jak Sluníčko našlo sluníčkové kamarády

Jak Sluníčko našlo kamarády ve školičce U dvou sluníček

Zpěváčkova pohádka

Čáp Klepáček a jeho kamarádi

Jak Honza našel svoji rodnou řeč

Jak sluníčko chtělo spát

Kosí pohádka

Jak lazinovský vodník Pepík našel svoji lásku

Kvítečková chaloupka

Pohádka o Brambůrkovi

Jak Mikuláš potkal andílka a čertíka

Jak paní Zima začala kralovat