Přijímací řízení

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění, že vyhovuje nebo nevyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole U Dvou sluníček pro školní rok 2023/2024 těmto uchazečům:

Seznam uchazečů

Uchazeč       Výsledky řízení
1/2023         přijat/a
2/2023        přijat/a
3/2023        nepřijat/a
4/2023        nepřijat/a
5/2023        přijat/a
6/2023        nepřijat/a
7/2023        přijat/a
8/2023        přijat/a
9/2023        přijat/a
10/2023      přijat/a
11/2023       přijat/a

Datum zveřejnění: 24.5.2023
Svěšeno dne: 8.6.2023

Jarmila Homolková, ředitelka mateřské školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se uskuteční 10.5.2023 od 9.00 – 16.00 hod.

Formuláře k vyplnění lze stáhnout na stránkách MŠ (http://msslunicka.cz/?page_id=16166)  nebo vyzvednout u ředitelny MŠ.

Po jejich vyplnění existuje několik možností předání do 10.5.2022:

1.Do datové schránky školy (qbwgii2)

2.E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@msslunicka.cz)

3.Poštou na adresu Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec 22, 569 04 Brněnec

4. Vyzvednutí žádosti o přijetí do MŠ ve dnech 24.4. do 3.5.2023. Prohlídka MŠ po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ Jarmilou Homolkovou

5.Podání žádosti v mateřské škole 10.5.2023 od 9.00 – 16.00 hod. osobně.

S sebou si, prosím, přineste prohlášení o očkování dítěte, očkovací průkaz nebo kopii očkovacího průkazu, nebo doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Rozhodnutí bude odesláno poštou do 15-ti dnů.

                                               Jarmila Homolková
                                                 ředitelka mateřské školy   

Kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2023/2024

Evidenční list ke stažení

Žádost o přijetí ke stažení

Čestné prohlášení k očkování – MŠ U Dvou sluníček