Přijímací řízení

Ředitelka Mateřské školy U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025 se uskuteční 7.5.2024 od 10.00 – 15.00 hod.

Formuláře k vyplnění lze stáhnout na stránkách MŠ (http://msslunicka.cz/?page_id=16166)  nebo vyzvednout u ředitelny MŠ.

Po jejich vyplnění existuje několik možností předání do 7.5.2024:

1.Do datové schránky školy (qbwgii2)

2.E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@msslunicka.cz)

3.Poštou na adresu Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec 22, 569 04 Brněnec

4. Vyzvednutí žádosti o přijetí do MŠ ve dnech 16.4. do 30.4.2024. Prohlídka MŠ po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ Jarmilou Homolkovou

5.Podání žádosti v mateřské škole 7.5.2024 od 10.00 – 15.00 hod. osobně.

S sebou si, prosím, přineste prohlášení o očkování dítěte, očkovací průkaz nebo kopii očkovacího průkazu, nebo doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Rozhodnutí bude odesláno poštou do 15-ti dnů.

                                               Jarmila Homolková
                                                 ředitelka mateřské školy   

Kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2024/2025

Evidenční list ke stažení

Žádost o přijetí ke stažení

Čestné prohlášení k očkování – MŠ U Dvou sluníček