Přijímací řízení

Ředitelka Mateřské školy U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se uskuteční od 4.5.–11.5. 2020.

Formuláře k vyplnění lze stáhnout na stránkách MŠ (http://msslunicka.cz/?page_id=16166)  nebo vyzvednout u ředitelny MŠ.

Po jejich vyplnění existuje několik možností předání:

1.Do datové schránky školy (qbwgii2)

2.E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@msslunicka.cz)

3.Poštou na adresu Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec 22, 569 04 Brněnec

4.Osobní vyzvednutí a podání v mateřské škole od 4. do 11. května 2020 – každé pondělí a středu od 10.00 do 12.00 hod.

S sebou si, prosím, přineste prohlášení o očkování dítěte, očkovací průkaz nebo kopii očkovacího průkazu, nebo doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Rozhodnutí bude odesláno poštou do 15-ti dnů.

                                               Jarmila Homolková
                                                 ředitelka mateřské školy   

Kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2020-2021

Evidenční list ke stažení

Žádost o přijetí ke stažení

Čestné prohlášení k očkování – MŠ U Dvou sluníček