Přijímací řízení

Ředitelka Mateřské školy U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se uskuteční 10.5.2023 od 9.00 – 16.00 hod.

Formuláře k vyplnění lze stáhnout na stránkách MŠ (http://msslunicka.cz/?page_id=16166)  nebo vyzvednout u ředitelny MŠ.

Po jejich vyplnění existuje několik možností předání do 10.5.2022:

1.Do datové schránky školy (qbwgii2)

2.E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@msslunicka.cz)

3.Poštou na adresu Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec 22, 569 04 Brněnec

4. Vyzvednutí žádosti o přijetí do MŠ ve dnech 24.4. do 3.5.2023. Prohlídka MŠ po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ Jarmilou Homolkovou

5.Podání žádosti v mateřské škole 10.5.2023 od 9.00 – 16.00 hod. osobně.

S sebou si, prosím, přineste prohlášení o očkování dítěte, očkovací průkaz nebo kopii očkovacího průkazu, nebo doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Rozhodnutí bude odesláno poštou do 15-ti dnů.

                                               Jarmila Homolková
                                                 ředitelka mateřské školy   

Kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2022-2023

Evidenční list ke stažení

Žádost o přijetí ke stažení

Čestné prohlášení k očkování – MŠ U Dvou sluníček