Přijímací řízení

Ředitelka Mateřské školy U Dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční od 2.5.–16.5. 2021.

Formuláře k vyplnění lze stáhnout na stránkách MŠ (http://msslunicka.cz/?page_id=16166)  nebo vyzvednout u ředitelny MŠ.

Po jejich vyplnění existuje několik možností předání:

1.Do datové schránky školy (qbwgii2)

2.E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@msslunicka.cz)

3.Poštou na adresu Mateřská škola U Dvou sluníček, Brněnec 22, 569 04 Brněnec

4.Osobní vyzvednutí a podání v mateřské škole od 2. do 16. května 2021 po telefonické domluvě s ředitelkou mateřské školy Jarmilou Homolkovou (605 817 108)

S sebou si, prosím, přineste prohlášení o očkování dítěte, očkovací průkaz nebo kopii očkovacího průkazu, nebo doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Rozhodnutí bude odesláno poštou do 15-ti dnů.

                                               Jarmila Homolková
                                                 ředitelka mateřské školy   

Kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2021-2022

Evidenční list ke stažení

Žádost o přijetí ke stažení

Čestné prohlášení k očkování – MŠ U Dvou sluníček