23.06.2017 – Ukázka práce brněneckých hasičů

Na pátek 23. 6. 2017 byla domluvena s panem Ondřejem Kozákem ukázka hasičského zásahu. Ráno děti nakreslily pro hasiče obrázky. Po svačince si zopakovaly pravidla bezpečnosti a slušného chování. Pak se šly přezout a obléknout bezpečnostní vesty. Ukázka se konala v Moravské Chrastové u bývalého koupaliště. Na děti už čekal pan Kozák, který se s dětmi pěkně přivítal a seznámil je s vysílačkou, se kterou se domlouval se svými kolegy, kteří přijeli v doprovodu houkačky na smluvené místo. Také se děti seznámily s nehořlavým oblekem a přilbou a hasičskou stříkačkou, kterou si mohly přepínat dle vlastní volby. Také si mohly vylézt na hasičský vůz. Závěrem pan Milan Štrof ukázal zásah velkou hasící stříkačkou, což byl pro děti velkým zážitkem. Děti za ukázku poděkovaly a obdarovaly všechny svými obrázky, které potěšily. Děkuji panu Ondřeji Kozákovi, panu Milanovi Štrofovi a Milanovi Štrofovi ml. za pěknou a poučnou ukázku a za čas, který věnovali  našim dětem.

Jarmila Homolková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23.06.2017 – Ukázka práce brněneckých hasičů

23.06.2017 – Blahopřejeme p. uč. Jarušce ke kulatinám a p. asistentce Pavlínce k svátku

Rubriky: Blahopřání | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23.06.2017 – Blahopřejeme p. uč. Jarušce ke kulatinám a p. asistentce Pavlínce k svátku

22.a23.06.2017 – Dobrodružný den předškoláků s přespáním ve školce

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22.a23.06.2017 – Dobrodružný den předškoláků s přespáním ve školce

19.06.2017 – PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ŠKOLÁKŮ

aneb Sluníčkoví předškoláčci opět excelovali

Paní učitelky v čele s paní ředitelkou Ludmilou Lujkovou připravují děti pro vstup do základní školy soustavně od samého začátku jejich pobytu v MŠ U Dvou sluníček Brněnec. Laťku drží dětem sluníčkový pedagogický tým vysoko, protože jim chtějí co nejvíce pomoci k úspěšnému startu do života. Láskyplnou výchovu a vzdělávání dětí začala paní učitelka Barbora Venclová, potom v péči o děti pokračovaly paní učitelky Jarmila Homolková a Barbora Zeráková. Vyvrcholením je každoroční slavnostní Pasování do řádu školáků, kde i letos děti excelovali – rodičům, prarodičům a sourozencům předvedly s jistotou vše, co s nimi na toto odpoledne paní učitelky připravily:

  • Děti řekly celé své jméno, svůj věk a kompletní adresu bydliště.
  • Přednesly dlouhé básně – pravidelně rytmicky, se zřetelnou výslovností a bez nápovědy.
  • Zazpívaly mnoho písniček – dobře intonovaly, v přesném rytmu, s dobrým přednesem a secvičené s doprovodem klavíru.
  • Pečlivě předvedly grafomotorické dovednosti se správným úchopem tužky.
  • Ukázaly matematické znalosti, včetně prostorové orientace.
  • Při odpovídání na otázky či vyprávění se vyjadřovaly srozumitelně, celou větou a pestrou slovní zásobou.

Na pozadí toho všeho ale silně vnímáme i to neviditelné, co paní učitelky děti naučily, ano, jsou to ta pravidla, která jim každý den připomínají, vysvětlují a na svém osobním vzoru ukazují: máme se všichni rádi a jsme kamarádi, kouzelná slovíčka otevírají srdíčka, vzájemně si nasloucháme, jsme na sebe hodní a další.

Po odborné části následoval ceremoniál pasování, které provedla paní třídní učitelka Jaruška za asistence paní učitelky Barunky. Děti si po jednom klekaly na purpurový sametový polštářek a paní učitelka jim jemně poklepala na ramena velkým zlatým mečem. Děti dostaly šerpu a pamětní list se svým jménem a dárečky na památku. Na závěr byla pasována i paní třídní učitelka Jaruška do řádu ředitelek a paní ředitelka Liduška do řádu babiček. Rodinné publikum všechny odměnilo dlouhým srdečným potleskem.

Pak už se jen objímalo, děkovalo, loučilo, povídalo, vzpomínalo, ale také občerstvovalo. Atmosféra byla radostná i dojemná zároveň, všichni byli plní silných zážitků, zaleskla se mnohá slzička…

Milé děti, hodně štěstí ve škole i v životě!

Milan Václav Hakl, učitel

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19.06.2017 – PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ŠKOLÁKŮ

16.06.2017 – Ekovycházka

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 16.06.2017 – Ekovycházka

15.06.2017 – Jak jsme získali řidičský průkaz

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15.06.2017 – Jak jsme získali řidičský průkaz

15.06.2017 – Osazujeme květináčky s paní ředitelkou Liduškou

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15.06.2017 – Osazujeme květináčky s paní ředitelkou Liduškou

14.06.2017 – Na sluníčkové zahradě

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14.06.2017 – Na sluníčkové zahradě

14.06.2017 – Návštěva dětí z 1. třídy s p. u. Švancarovou

14. 6. 2017 navštívili školku kamarádi z 1. třídy s paní učitelkou Mgr. Evou Švancarovou. Než přišli kamarádi do školky, sluníčka seděla v kroužku a povídala si o škole, co se jim tam líbilo – při návštěvě ZŠ, při zápisu, jak se těší do školy, co vše už mají připravené. Když přišla návštěva, pěkně se všichni přivítali, předali si dárečky a posadili se do kroužku. Prvňáčci dětem pověděli, co vše se naučili, co vše už umí. Vzájemně si všichni povídali. Poté se občerstvili, hráli si, kreslili. A že přálo počasí, všichni se odebrali na školní zahradu – kluci hráli fotbal, děti skákaly přes švihadlo, hrály si na písku, tvořily z písku, houpaly se, klouzaly se. Nálada byla pohodová. Všichni si dopoledne v naší školce užili. Děkuji paní učitelce a těšíme se na další návštěvu.

Jarmila Homolková

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14.06.2017 – Návštěva dětí z 1. třídy s p. u. Švancarovou

13.06.2017 – Mach a Šebestová jedou na prázdniny

Projekt „Pohádka na každý měsíc“

Letní prázdniny se již kvapem blíží a i naše děti se na ně velice těší. V úterý 13.6.2017 nás navštívila paní knihovnice Ivanovová s knížkou Mach a Šebestová. Jeden z příběhů vypráví právě o radovánkách na prázdninách. Mach a Šebestová se pochopitelně na prázdniny také těšily, jenomže je jim líto, že je nemohou strávit společně, i se psem Jonatánem. Šebestová totiž odjíždí k babičce a dědovi na venkov a Mach s rodiči do Bibione. Vše ovšem zařídilo kouzelné sluchátko, které vytvořilo Machy dva – jeden opravdu cestuje s rodiči do Itálie a druhý může strávit prázdniny u Šebestových. Děti od paní knihovnice vyslechly i další vtipné příhody. Na závěr si děti prohlédly obrázky a všichni společně jsme si zazpívaly písničku: „My jsme žáci 3.B…“.

Děkujeme paní Ivanovové a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Barbora Venclová

Rubriky: Projekt „Pohádka na každý měsíc“ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13.06.2017 – Mach a Šebestová jedou na prázdniny

09.06.2017 – Velká výprava do přírody

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 09.06.2017 – Velká výprava do přírody

07.06.2017 – Pečeme sladké i slané dobroty

Rubriky: Akce školičky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 07.06.2017 – Pečeme sladké i slané dobroty